Trainer

Trainer

Van mijn vader, Aaron A. de Haas, heb ik het trainersvak geleerd. De kans die ik van hem kreeg was het geven van een workshop non-verbale communicatie in een van zijn trainingen. Op een dinsdagmorgen aan zestien mensen van de ABN-AMRO bank, zonder kunstzinnige bijbedoelingen, een ervaring bieden waarvan ze iets over zichzelf konden leren voor de dag erna, op kantoor, of thuis.

Door veel met mijn vader te werken en goed naar hem te kijken heb ik geleerd groepsdynamiek te observeren, te begrijpen en te gebruiken, doortastend te interveniëren, dapper omgaan met weerstand van deelnemers, vertrouwen hebben in het proces en structuur aanbrengen… om er ook van af te kunnen wijken.

meer Amos wat?

stoel